Aanspreekpunt Integriteit API


Binnen de club hebben we een eigen verantwoordelijke : Wendy Nackaerts
Binnen de volleybal federatie is een aparte verantwoordelijke : Gezondheid en ethiek – Federatie-API | Volley Vlaanderen

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

Wat is een API niet?

  • een API is geen hulpverlener
  • een API is geen onderzoeksrechter
  • een API is geen journalist
  • een API is geen bestuurder

Wat doet een API?

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
    De API is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, bestuurder of API van de sportclub.